Vereniging

Op 3 september 2012 is de bachelor opleiding Nanobiology van start gegaan. Nanobiology is een interdisciplinaire studie, waarbij de studenten fundamentele kennis uit de wis- en natuurkunde gebruiken om de celbiologie te doorgronden. De studenten krijgen bij deze opleiding de unieke kans om de expertise van onderwijs te ervaren in twee verschillende universiteiten in twee verschillende steden: Delft en Rotterdam. Inmiddels is Nanobiology uitgegroeid tot een volwaardige opleiding; in september 2017 hebben de eerste masterstudenten hun diploma mogen ontvangen en mogen zich nu officieel de eerste nanobiologen ter wereld noemen.

Een studie is uiteraard niet compleet zonder een eigen studievereniging. Om deze reden is op 20 november 2014 de studievereniging voor Nanobiology Hooke opgericht. Zij behartigt de belangen van haar studenten en heeft daartoe de volgende taken.

Allereerst is de kwaliteitszorg van het onderwijs een van onze belangrijkste pijlers. Onder leiding van de commissaris onderwijs van de vereniging worden er ieder octaal College Responsie Groepen gehouden om studenten de kans te geven hun mening over het aangeboden onderwijs te geven. Deze opmerkingen worden besproken met de betreffende professoren, de opleidingscommissie en de opleidingsdirecteur. Op deze wijze kan  de S.V.N.B. Hooke het onderwijs monitoren en de opleiding adviseren hoe het aangeboden onderwijs verbeterd kan worden.

Naast het monitoren van onderwijs organiseert de studievereniging ook diverse activiteiten waarin studenten zich kunnen verdiepen en verbreden en zich zo kunnen voorbereiden op een carrière in het vakgebied. Hiervoor worden lunchlezingen van onderzoekers en externe organisaties georganiseerd en gaan studenten regelmatig op excursie naar onderzoeksinstituten en bedrijven om zo een beter beeld van het vakgebied te krijgen. Daarnaast biedt S.V.N.B. Hooke meerdere workshops en studiereizen aan voor haar studenten. De vereniging vormt zo de schakel tussen Nanobiology studenten en het vakgebied en kan op deze manier ook helpen bij het vinden van stageplekken of geschikte vacatures.

Tot slot organiseert S.V.N.B. Hooke regelmatige sociale activiteiten, die een sterkere band tussen de leden bevordert. Zo start elk collegejaar met een introductieweekend, waarbij aankomend eerstejaars Nanobiology studenten elkaar en de vereniging leren kennen in een ontspannen sfeer. Gedurende het jaar vinden nog vele andere activiteiten plaats, zoals een ledendiner, een wintersport of surfvakantie en een wekelijkse borrel in onze bar. Hiermee wordt het harde studeren even verlicht en ontstaan hechte vriendschappen.