Geschiedenis

De studie Nanobiology is in september 2012 van start gegaan. In het tweede studiejaar is, onder leiding van de verenging van Technische Physica in Delft (de VvTP) en de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR), het oprichtingsbestuur bestaande uit 5 studenten gestart. Aan hun was de taak om een zelfstandige studievereniging voor en door Nanobiology studenten op te richten.

Op 20 november 2014 is de studievereniging voor Nanobiology Hooke (S.V.N.B. Hooke) opgericht. Met de naam wordt de Engelse wetenschapper Robert Hooke vereerd, bekend van de naar hem vernoemde veerwet. Bovendien vindt het woord ‘cel’ haar oorsprong in één van zijn boeken. Hij sloeg een brug tussen natuurkunde en biologie en dat is ook waar de studie naar streeft.

Bestuur 1 heeft S.V.N.B. Hooke direct op de kaart gezet met een uitverkocht openingsfeest en geslaagd symposium. Verder is in hun jaar de eerste meerdaagse excursie georganiseerd, die nanobiologen het vakgebied in Keulen heeft laten zien.

In september 2015 nam Bestuur 2 de leiding van de vereniging over. Zij hebben voor meer professionalisering en naamsbekendheid gezorgd en zo van S.V.N.B. Hooke een gevestigde vereniging gemaakt. De eerste dies van de vereniging werd gevierd en het verenigingsblad mRNA heeft voor het eerst het daglicht gezien. Ook op onderwijsgebied vond ontwikkeling plaats: op het BEP event kwamen studenten en onderzoekers met elkaar in contact om zo geschikte bachelor eindprojecten te starten.

De groei van de vereniging was de belangrijkste leidraad voor Bestuur 3 in het jaar 2016-2017. Vanaf dit jaar was Nanobiology een internationale bachelor en zijn de eerste stappen naar een Engelstalige vereniging gemaakt. Met een mastercommissie en de bedrijvenbeurs ASconnect werd de link met vakgebied versterkt. Een groter aantal studenten bracht ook meer mogelijkheden voor activiteiten met zich mee. Er werd voor het eerst een surfvakantie in plaats van de gebruikelijke wintersport georganiseerd en ook het halflustrum werd gevierd met een succesvol gala.

De afgelopen jaren is Nanobiology een dusdanig populaire studie geworden dat de opleiding genoodzaakt was om een numerus fixus in te stellen. In september 2017 zijn dan ook precies 100 studenten gestart en hebben onder leiding van Bestuur 4 de vereniging leren kennen. Als eerste fulltime bestuur gaan zij zich nu richten op een langere studiereis en een bredere carrière oriëntatie voor de studenten.