Course evaluations

Course evaluations

Deze worden 1 keer per octaal gehouden door de Commissaris Onderwijs van het huidige bestuur. Tijdens een course evaluation wordt het octaal vak voor vak doorgesproken, en worden er vak inhoudelijke vragen gesteld. Deze vragen gaan over de docent, de colleges, de werkcolleges, het huiswerk, het boek etc. Het is de bedoeling dat studenten hun mening geven hierover, dit kan zowel positief als negatief zijn. Tijdens de course evaluation worden er aantekeningen gemaakt van de antwoorden die de studenten geven, dit wordt uitgewerkt en opgestuurd naar de betreffende docent. Het gaat volledig anoniem en uit naam van de ‘algemene student’. Met deze feedback kan de docent, en eventueel de opleidingscoördinator aan de slag. Op deze manier kan het onderwijs nog beter worden, en dat willen we natuurlijk allemaal!