Course Evaluations

Course evaluations are held once per octal by the commissioner on education of the current board. During a course evaluation we talk through the current octal course by course and give students the chance to give their opinions. These can regard the lecturers, the practical sessions, the homework or any other aspect of a course. The goal of the course evaluations is for students to be able to give their honest opinion of a course, positive or negative. The minutes of the course evaluations are worked out by the commissioner on education and send to the education committee and the concerned teachers. The students are kept anonymous by working out the minutes from the commissioner on educations perspective asking the opinion of the ‘common student’. Teachers and sometimes the programme coordinator can use the feedback to improve. This way we can keep improving all aspects of education, which is something we all profit from, student or teacher.

Leave a Reply

Het is weer tijd voor course evaluations! Dé gelegenheid om feedback te geven op huidige vakken en hiermee de opleiding te verbeteren. Uiteraard onder het genot van een heerlijke gratis lunch. Het octaal wordt vak voor vak doorgesproken en worden er vakinhoudelijke vragen gesteld. Deze vragen gaan over de docent, de colleges, de werkcolleges, het huiswerk, het boek etc. Het is de bedoeling dat studenten hun mening geven hierover, dit kan zowel positief als negatief zijn. Tijdens de course evaluation worden er aantekeningen gemaakt van de antwoorden die de studenten geven, dit wordt uitgewerkt en opgestuurd naar de betreffende docent. Het gaat volledig anoniem en uit naam van de ‘algemene student’. Met deze feedback kan de docent, en eventueel de opleidingscoördinator aan de slag. Op deze manier kan het onderwijs nog beter worden, en dat willen we natuurlijk allemaal!

 

Leave a Reply