Nieuws

12
Oct

Een nieuw regeerakkoord: Gevolgen voor jou als student

Deze week is het nieuwe regeerakkoord bekend geworden. De studentenraad (SR) van de TU heeft in samenwerking met andere SR’s op een rijtje gezet wat dit betekent voor studenten, en een brief gestuurd naar het nieuwe kabinet. Lees hieronder hun persbericht en bekijk de informatieposter.

 

 

 

Delft, 11 oktober 2017 – Naar aanleiding van de presentatie van het regeerakkoord heeft de SR in samenwerking met de studentenvertegenwoordigers van de vier TU’s een brief gestuurd naar de coalitie. In deze brief roepen zij de coalitie op om een concrete toezegging te doen om meer geld te investeren in het technisch hoger onderwijs. “Er is een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.”

De SR is blij dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord aandacht besteedt aan het belang van techniek en technische universiteiten in de samenleving. Echter worden er geen concrete toezeggingen gedaan om de tekortschietende financiering van de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en Wageningen University (4TU) tegemoet te komen. “Wij, studentenvertegenwoordigers, vinden de specifieke aandacht voor technische opleidingen in het regeerakkoord onverenigbaar met de onduidelijkheid in de onderwijsbegroting.”

De studentenvertegenwoordigers wijzen de partijen erop dat door de enorme groei van studenten de bekostiging per student de afgelopen tien jaar met een derde is teruggelopen. Ook brengen zij onder aandacht dat de opleidingscapaciteit van de technische universiteiten steeds meer onder druk komt te staan: collegebanken zitten overvol, er is een groot tekort aan studiewerkplekken en de werkdruk voor docenten wordt steeds groter. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door een structureel hogere investering in onderwijs, zegt de SR.

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen zijn de TU’s afgelopen jaren genoodzaakt geweest studentenstops (numeri fixi) in te voeren. De SR drukt de coalitie op het hart dat zonder een concrete toezegging universiteiten gedwongen zullen worden de studentenstops grotendeels in stand te houden, wat de toegankelijkheid van het onderwijs verder in gevaar brengt. Volgens de SR is het op dit moment onzeker wat het regeerakkoord zal betekenen voor de toekomst van de technische universiteiten.

Daarom roepen de studentenvertegenwoordigers de coalitie op om duidelijkheid te bieden door een concrete toezegging te doen. “Een belofte die tegemoetkomt aan de behoefte van onze universiteiten om ons onderwijs toegankelijk en van wereldniveau te laten blijven.”

Lees de brief hier.