Nieuws

18
Sep

Krijg je eigen E. Coli cartoon op de iGEM TU Delft DreamTeam pagina’s!

iGEM is wereldwijd de grootste studentencompetitie in de synthetische biologie. Elk jaar wordt er een nieuw team gevormd dat werkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen met de moleculaire gereedschappen uit ons vakgebied. Als nanobiologiestudenten passen zij uitstekend in dit team; dit jaar doen er maar liefst negen nanobiologen mee. Meedoen aan iGEM is een uitgelezen kans om onze opgedane kennis uit te testen in de praktijk en om ervaring op te doen met werken in groepsverband, leidinggeven en in het lab werken. Volgend jaar zou jij ook mee kunnen doen!

Na successen met een doe-het-zelf 3D-biofilmprinter (2015) en biologische lenzen en lasers (2016) gaan ze dit jaar werken aan antibioticaresistentie detectie. Antibioticaresistentie is een groot gevaar voor gezondheid, voedselveiligheid en ontwikkeling. Het team wil een goedkoop systeem ontwikkelen waarmee antibioticaresistentie-genen kunnen worden gedetecteerd. Hierdoor kunnen antibiotica gerichter toegediend worden en wordt de ontwikkeling van resistente bacteriën geremd. Dit doen ze met behulp van een CRISPR-Cas systeem waarover recent een wetenschappelijke publicatie is verschenen (Cas13a). Om hun project uit te voeren modificeren ze bacteriën zodat ze Cas13a aanmaken. Deze Cas13a willen ze purificeren om in hun device te gebruiken. Helaas is deze purificatie een erg duur proces door alle labbenodigdheden. Ze hebben jullie hulp hard nodig om dit te financieren en vragen daarom om een kleine bijdrage. Als dank zal je een eigen E. Coli cartoon op hun Facebook-pagina en website krijgen!

Vind de crowdfunding pagina en meer informatie over het project hier:

https://onepercentclub.com/nl/projects/antibiotic-resistance-revealed

18
Sep

Get your own E. Coli cartoon on the iGEM TU Delft DreamTeam pages!

iGEM is the biggest student competition in synthetic biology worldwide. Every year a new team is put together that works on a clever solution to a societal problem using the molecular tools of our field of study. As Nanobiology students, they fit exceptionally well in this team, with this year even having nine nanobiologists participate. Participation in iGEM is an excellent opportunity to put your gained knowledge to practice and get experience with working in a team, taking leadership and working in the lab. Next year you could be participating!

After successes with the do-it-yourself 3D biofilm printer (2015) and biological lenses and lasers (2016), they are working on antibiotic resistance detection this year. Nowadays, antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security and development. The team wants to make a cheap system that can detect antibiotic resistance genes in bacteria. This way, they can improve the targeted use of antibiotics minimizing further spread of antibiotic resistance. They aim to achieve this with a protein that was recently characterized: Cas13a. In order to develop their system they engineer bacteria to produce Cas13a. This protein needs to be extracted to use on their device. The purification process is very expensive because of all the necessary lab equipment. They require your help to be able to do this and thus ask for a small donation to make their research possible! As reward you will get your own E. Coli cartoon on their Facebook page and website!

Find the crowdfunding page and more information about their project here:

https://onepercentclub.com/nl/projects/antibiotic-resistance-revealed