Valérie Pourquié

President

Valérie Pourquié

President
president-hooke@tudelft.nl

Biography

De voorzitter is de eindverantwoordelijke van de vereniging. Dit gebeurt door overzicht te houden binnen het bestuur en door contact met andere studieverenigingen en partijen binnen de TU te houden.