Mandy Segers

Secretaris

Mandy Segers

Secretaris

Biography

De secretaris gaat zorgt voor de interne orde. Dit gebeurt onder andere door overzicht te houden op het archief, alles te notuleren, de communicatie met leden en andere partijen, en door alles te notuleren.