SNP

De Symposium Commissie is werkzaam om een symposium te organiseren voor alle Hooke-leden, faculteitsleden en andere geïnteresseerden. Met een studiegebied waarin continue nieuwe ontdekkingen worden gedaan, is het belangrijk om de studenten hiervan op de hoogte te houden. Via het symposium willen we studenten ook een ander inzicht in hun toekomst geven, door meerdere sprekers te laten komen uit verschillende richtingen, die na de studie kunnen worden bewandeld.


Functieverdeling SNP 2017/2018
President: Irene van den Bent
Secretaris: Enya Berrevoets
Thesaurier: Brian Analikwu
Commissaris Externe Contacten: Lukas van de Heuvel
QQ: Danilo Remmersv.l.n.r.: Lukas van de Heuvel, Brian Analikwu, Enya Berrevoets, Irene van de Bent, Danilo Remmers


Contact:
symposium-hooke@tudelft.nl