Facultaire Studenten Raad

Facultaire Studenten Raad

Nanobiologie wordt ieder jaar door twee studenten vertegenwoordigd in de Facultaire Studentenraad. Op dit moment bestaat de FSR uit 9 leden die de studenten van de faculteit TNW representeren.

De FSR houdt zich bezig met allerlei zaken die studenten aangaan en wij behartigen de belangen van studenten op facultair niveau. Waar de opleidingscommissie meer vakinhoudelijk naar onze studie kijkt, kijken wij naar het grotere plaatje. Zijn er verbeteringen die voor alle studies op TNW voordelig kunnen zijn?

Een voorbeeld van onze portfolio’s van dit jaar is het nieuwe Applied Sciences gebouw. Een gloednieuw gebouw brengt natuurlijk enkele opstartproblemen (voor studenten en medewerkers) mee, waar wij in samenwerking met de faculteit oplossingen voor zoeken. Verder zijn wij dit jaar bezig met het verbeteren van kwaliteit van Teaching Assistants binnen TNW en met de opvolger voor Blackboard (Brightspace).

Uiteraard werken de Nanobiologen uit de FSR ook aan onderwerpen die alleen relevant zijn voor onze studie. Zo houden we ons dit jaar bijvoorbeeld bezig met de numerus fixus en de decentrale selectie die vanaf komend collegejaar zullen worden ingevoerd.

Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk dingen gebeuren binnen de FSR, vergaderen wij om de week met al onze leden. Daarnaast hebben we één keer in de zes weken een grote vergadering met opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, het hoofd van Onderwijs en Studentenzaken en de decaan van de faculteit. Hier worden de facultaire zaken besproken en indien mogelijk verbeterd.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de FSR? Stuur een e-mail naar fsr-tnw@tudelft.nl  of kom een praatje met ons maken!

Gabriele Kockelkoren en Myrthe Smit
FSR TNW 2016-2017